Galeria zdjęć

Gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania nam swoich zdjęć z pobytu w naszym ośrodku. Po ich weryfikacji będą one umieszczane na naszej stronie internetowej w dziale "Galeria zdjęć". Zdjęcia będą widoczne w odpowiedniej podkategorii sezonu. Zapewniamy również możliwość umieszczania własnych opisów przy zdjęciach. Opisy również będą podlegały weryfikacji.

Nadesłanie zdjęć na nasz adres e-mail jest równoznaczne z udzieleniem ośrodkowi "U Mariana" przez nadawcę nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie zdjęcia na stronach internetowych ośrodka "U Mariana", na wykonanie korekt graficznych związanych z poprawieniem jakości zdjecia, powielenie zdjęcia w materiałach promocyjnych związanych z działalnością ośrodka.

Osoba nadsyłająca zdjęcia musi posiadać prawa autorskie do tychże zdjęć.