Konie

Sporą popularnością w Ustroniu Morskim cieszą się przejazdy bryczkami. Ich postój znajduje się w samym centrum Ustronia przy kościele.